Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful vialoveistrue loveistrue
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk. 
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
8751 8048 390
Reposted fromteijakool teijakool vialiliowadusza liliowadusza
Słyszałam, że jeśli nie wychodzisz z własnego ślubu ze swoim najlepszym przyjacielem, to wzięłaś go z niewłaściwą osobą.
— Regina Brett
7694 f9e3 390
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
6827 74d9 390
Reposted fromsoftboi softboi viafoodforsoul foodforsoul
5384 55cb 390
Reposted frommartinini martinini viafoodforsoul foodforsoul
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viaeternaljourney eternaljourney
Namotaj, zamieszaj, narób bigosu. Ludzie sukcesu zwykle mają tę cechę, że zakłócają spokój.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract vialiliowadusza liliowadusza
4693 9286 390
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaboli boli
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0081 55d9 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
8638 398d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2223 1f36 390
Reposted fromzbikowa zbikowa vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...