Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

May 21 2017

Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoirceur noirceur
7055 cfb6 390
Reposted fromkyte kyte viakaat kaat
6336 3fee 390
Reposted fromsarazation sarazation viakaat kaat
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 vialittlefool littlefool
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool
5901 3b8f 390
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viaeternaljourney eternaljourney
5649 0a49 390
@carlossteinski
3323 0aba 390
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viakaat kaat
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakaat kaat
Reposted fromgruetze gruetze viakaat kaat
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
6554 d6a9 390
Reposted fromslowostwor slowostwor vialittlefool littlefool
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialittlefool littlefool
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
4335 01a5 390
Reposted fromrosejalea rosejalea viacoffee coffee
Za pewien czas, gdy któreś z nas
Odejdzie, zapomni, zatrzaśnie,
Zaczną się złe godziny mdłe,
Znikniemy sobie we mgle
— Rodowicz
Reposted bypromieniecienia promieniecienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl