Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

1111 f945
Reposted fromsavatage savatage viaAgnya Agnya
3507 3edb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Jeżeli on nie ma sił, ty musisz stać się jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaAgnya Agnya
6997 fdc7 390
6994 019f 390

March 18 2018

Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaboli boli
2109 d66e 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viaboli boli
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaboli boli
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
3365 cff9 390
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy

November 03 2017

Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.

September 29 2017

9367 26c4 390
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viagreymouse greymouse

(...) gdy jesteś nieobecny, ludzie o wiele mocniej zaczynają zdawać sobie z ciebie sprawę.

— Jakub Żulczyk - "Radio Armageddon"
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl