Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudaizia rudaizia
4902 565f 390
6505 3efc 390
Reposted fromtake-care take-care viaeternaljourney eternaljourney
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney

June 14 2017

1898 4382 390
Reposted fromrof rof viaeternaljourney eternaljourney
3321 0d75 390
Żulczyk!
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viajointskurwysyn jointskurwysyn

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Kiedyś zmieniałem kartki
dziś zmieniam kalendarze 

June 08 2017

5489 e907 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4067 40d9 390
Reposted frompengin pengin viaeternaljourney eternaljourney
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

June 01 2017

1260 5e22 390
Reposted fromsquishi squishi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jebać przyzwyczajenia
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl